Felles læringsmål

En del av den nye utdanningen for leger i spesialisering vil være felles for alle spesialiteter gjennom oppnåelse av kompetansen i 24 felles læringsmål. Disse læringsmålene skal gi utdanningskandidaten kompetanse innenfor følgende områder.

 1. Etikk
 2. Forebygging
 3. Forskningsforståelse
 4. Kommunikasjon
 5. Kunnskapshåndtering
 6. Kvalitet og pasientsikkerhet
 7. Lovverk
 8. Pasient-og brukermedvirkning
 9. Pasient-og pårørendeopplæring
 10. Samhandling
 11. Systemforståelse, organisasjonsutvikling og ledelse
Nordlandssykehuset HF vil i løpet av 2020 og 2021 gradvis implementere et utdanningsprogram og årshjul for våre leger i spesialisering som vil dekke kompetansekravene i felles kompetansemål, og programmet offentliggjøres fortløpende.

Leger i spesialisering som starter sin spesialistutdanning etter 1. mars 2019 vil i løpet av fem år måtte gjennomføre hele programmet for å få godkjent alle felles læringsmål.

For LIS i gammel ordning og ferdige spesialister anbefaler vi å ta NLSH veilederkurs slik at en er oppdatert på veiledningskopmpetanse og kan gi veiledning til andre leger. Det er sterkt øsneklig at LIS tar dette i slutten av sin spesialiseringsperiode, eller rett etter oppnådd spesialsitgodkjenning. 
Fant du det du lette etter?