Generell info om LIS 1

LIS1-tjenesten består av totalt 18 måneder, med 12 måneder i sykehus og 6 måneder i kommunehelsetjenesten.

Nordlandssykehuset HF har 30 stillinger for lege i spesialisering, del 1 i halvåret, hvorav det på høsten er 18 i Bodø, 7 i Lofoten og 5 i Vesterålen. Fordelingen på våren er 18 i Bodø, 5 i Lofoten og 7 i Vesterålen. 

LIS 1-stillingene utlyses på helsedirektoratets stillingsportal omtrent seks måneder før og i henhold til nasjonale frister. Ansettelse gjøres av et tilsettingsutvalget i Nordlandssykehuset består av representanter fra klinikkene som har LIS1 i tjeneste, representant for kommunene, en medisinfaglig person (hvis ikke dette er dekket av andre representanter), tillitsvalgt (Ylf) og evt. en administrator.

Nordlandssykehuset starter tilsetningen for LIS1 med fem obligatoriske introduksjonsdager.

Vi har de siste årene hatt mellom 550 – 650. Tilsettingsutvalget vurderer alle søknadene, og de kandidatene som vurderes som mest aktuelle blir innkalt til intervju. Intervju gjøres via Skype/telefon. Ut i fra en helhetsvurdering, og med utgangspunkt i kvalifikasjonene/kriteriene som opplyst i utlysningsteksten utarbeides det en innstillingslisten. Tilbud sendes ut i henhold til nasjonale frister.

LIS 1 sin arbeidsavtalen er utformet i henhold til gjeldende avtaler mellom Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter. Alle LIS1 ansatt på Nordlandssykehuset HF får lønn i henhold til gjeldende overenskomst.

Siste del av LIS 1 utdanningsperiode avvikles i primærhelsetjenesten. LIS1 gis rett til ansettelse i én av Nordlandssykehuset HF`s samarbeidskommunene som Nordlandssykehuset HF samarbeider med, se Spesialistforskriften § 11. Spesialistforskriften § 13. Tilsetning i kommune vil skje minimum 4 måneder før oppstart i kommunene. (Det er kan være ulik praksis på dette fra kommune til kommune). 

Hvilken tjeneste tilbyr vi?

Vi tilbyr både todelt tjeneste (med hovedvekt på kirurgisk- og medisinsk klinikk) og tredelt tjeneste (inkludert psykiatri). Arbeidsavtalen til LIS1 er utformet etter gjeldende avtaler mellom Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter.

Introduksjondager

Alle LIS1 i Nordlandssykehuset HF, både fra Bodø, Lofoten og Vesterålen, deltar på et 3-dagers felles introduksjonskurs i Bodø, i forkant av oppstart som LIS1.

Her møter de foretaksledelse og klinikksjefer, blir kjent med oss som organisasjon, foretakets strategier og satsningsområder, får innføring i viktige elektroniske verktøy og møte med fagsjef og LIS-veileder/koordinator.
Videre får de innføring i flere relevante temaer knyttet til læringsmålplanene i kompetansemodulen for LIS1, samt felles fagprosedyrer og rutiner for hele Helseforetaket. I tilknytning til fellesdagene i Bodø gjennomføres det undervisning og kurs med lokalt innhold for LIS1 i hhv. Bodø, Lofoten og Vesterålen. Noen av klinikkene har i tillegg intern opplæring for LIS1 når de starter der, og ved rotasjonene. 

I Lofoten og Vesterålen har vi utvidede antall introduksjonsdager.

 

Fant du det du lette etter?