Kompetansemodulen

Kompetansemodulen (Kompetansportalen) benyttes for dokumentasjon av spesialistutdanningen.

Alle LIS1 og LIS2/3 som skal søke spesialistgodkjenning etter ny forskrift må bruke kompetansemodulen. For å vise progresjon i utdanningsforløpet er det viktig at attestering av læringsaktiviteter og godkjenning av læringsmål gjøres fortløpende i kompetansemodulen.

For LIS1 må alle læringsmål innen aktuelle fagfelt være oppnådd og godkjent før intern rotasjon i sykehuset, samt før oppstart i kommunen.

I Nordlandssykehuset er kompetansemodulen en integrert modul i HR-systemet, Personalportalen. Når LIS ansettes tildeles aktuelle kompetanseplaner av leder, og disse planene følges gjennom hele spesialistforløpet fra HF til HF. 

Kompetansemodulens funksjoner for LIS:
  • Se læringsmålplaner/kompetanseplaner etter tildeling fra leder
  • Registrere og eventuelt sende fullførte læringsaktiviteter til signering 
  • Sende gjennomførte læringsmål til godkjenning
  • Legge inn veileder, invitere til ny veiledningssamtale, skrive forberedelse til samtale og referat
I mange læringsaktiviteter og læringsmål gis det tilgang til å laste opp relevante vedlegg (kursbevis ol), samt mulighet til å skrive inn kommentarer. LIS har også mulighet for å kalle tilbake læringsmål som er sendt til godkjenning. 

I Nordlandssykehuset kvalitetssystem, Docmap og på intranettsidene Pulsen, vil du få tilgang til aktuelle brukermanualer og prosedyrer. I kompetansemodulen vil du også finne brukerveiledninger og e-læringer øverst til høyre under ikonet «?».

Har du spørsmål eller trenger veiledning, kontakt Nordlandssykehusets brukerstøtte: Kompetansemodulen@nordlandssykehuset.no

Brukerveiledninger for LIS  og veileder


Fant du det du lette etter?