Kurs og veiledning

I forbindelse med Covid-19 følges gjeldene anbefalinger for smittevern fra FHI. Kursene i regi av Nordlandssykehuset har derfor begrensede plasser. 

Veilederkurs for LIS veiledere

Kurs foregår over to dager (2 deler)

Målgruppe er erfarne LIS eller overleger som har eller vil få veilederansvar. Kurset dekker LM20 i Felles Kompetanse Modul (FKM). Kurset vil bestå av noe forberedende lesing, forelesninger, veiledningsøvelser samt arbeid med veiledningsoppgaver mellom de to kursdagene. Du deltar på kurset som helhet og må være forberedt på å legge fram video av veiledningssituasjon på kursdag II. Antall deltakere er 20.

  • Neste kurs er 2. feb og 18.mars. Meld deg på her FULLTEGNET!
  • Kurs 11. nov og 9.des. Meld deg på her

Gruppeveiledning for LIS 2/3

  • Gruppeveiledningen foregår enten tirsdag eller onsdag kl. 14.00 – 16.00.
Vi vil sette sammen, fordele ledige plasser og evt. starte opp nye grupper ved behov to ganger i året (januar/august). De som er kommet lengst i utdanningen prioriteres først ved oppstart fra november 2020. Du vil i god tid før oppstart få nærmere informasjon om tid, sted og arbeidsformen i gruppen. Last ned påmeldingsskjema og send til ldj@nlsh.no


FKM - Klinisk etikkrefleksjon

Læringsmålet Etikk (LM 4) i Felles Kompetansemodul oppnås delvis gjennom deltagelse på «FKM – Etikkrefleksjon» - som er en 2 timers gruppebasert refleksjon i regi av Nordlandssykehusets Klinisk etikk-komitè (KEK). Det er inntil 10 plasser hver gang, og vi vil arrangere dette flere ganger årlig. 

​FKM-kurs

Felles Kompetansemodul (FKM) inneholder læringsmål som alle LIS etter ny spesialistordning skal igjennom i løpet av sin spesialiseringstid. I Nordlandssykehuset gjøres dette gjennom en blanding av kurs, forelesninger, gruppedrøftinger og gruppeveiledning.

  • Kurs  7.okt  Meld deg på her

Fant du det du lette etter?