Psykoterapiveiledning

Nordlandssykehuset Bodø er godkjent for hele utdanningen av spesialister i psykiatri, hvor psykoterapiveiledning er en integrert del.
Den skal utvikle grunnleggende forståelse av lege-pasientforhold som danner basis for møte med alle typer pasienter, uansett grad av sykdom.

Psykoterapiveiledningen i spesialistutdanningen hos oss er beskrevet i eget notat. Vi gir også veiledning på gruppepsykoterapi i sykehuset.

I tillegg gir vi ved ledig kapasitet veiledning til leger og psykologer i sykehuset i forbindelse med utdannelsene ved «Institutt for psykoterapi», og til alle faggrupper i forbindelse med utdannelse ved «Institutt for gruppeanalyse».

Grazyna Banach

Spesialist i psykiatri -93. Godkjent veileder i psykodynamisk psykoterapi -99 og diplomert gruppeanalytiker -00.
Har tidligere erfaring som overlege og daglig leder på Voksepsykiatrisk poliklinikk, SPS. Hun er kursleder for grunnkurs i psykiatri og har selvstendig psykoterapipraksis.

Lasse Djerv

Spesialist i psykiatri -91. Godkjent Veileder i psykodynamisk psykoterapi -99 og Diplomert gruppeanalytiker -00. Godkjent Veileder i gruppepsykoterapi -05. Godkjent som Læreterapeut / Veileder, Institutt for Psykoterapi -04 og "Erfaren veileder" og "Tilsvarende terapeut" i Legeforeningen -05.
Har tidligere erfaring som overlege og daglig leder på Voksepsykiatrisk poliklinikk (SPS), overlege på Allmenpsykiatrisk avdeling Nord 1 (SSKV) og selvstendig avtalepraksis i Bodø. Han er lærer ved Institutt for gruppeanalyse. Bistilling som med.faglig rådgiver i Psykisk helse- og rusklinikken, Nordlandssykehuset.

Psykoterapiveiledningen for leger i spesialisering (Voksenpsykiatri)

Generell målsetting:
Ifølge spesialistreglene er minimumskravet til psykoterapiveiledning en time pr. uke i minimum 2 år og minst 70 timer, samt 35 timer i det 3 året med formål fordypning i en valgfri psykoterapiform (psykodynamisk-, gruppe-, eller kognitiv psykoterapi). Målsettingen for den grunnleggende psykoterapiveiledningen er å utvikle:
1.Forståelse for og kjennskap til basale elementer i lege/pasientforholdets dynamikk.
2.Forståelse av og kunnskap om hvorledes tidligere objekterfaringer påvirker lege / pasientforholdet (overføring/motoverføring).
3.Forståelse av og kunnskap om hvorledes lege/pasientforholdet gir diagnostisk informasjon og er et viktig element i all psykiatrisk behandling.

Det 3 året er et fordypningsår hvor LIS setter seg mer grundig inn i terapiformen, særlig teknikk og prosess, leser teori og får veiledning på dette. Utdanningskandidaten har krav på å få utføre psykoterapi, forberede seg til veiledning og gjennomføre veiledningstimen innenfor arbeidstiden.

Sykehusets målsetting:
Sykehuset ønsker vi å legge tilrette for ytterligere veiledning utover minimumskravene ved ledig kapasitet. Dersom det er praktisk mulig, bør hver LIS få veiledning hos minst to veiledere.

Prioritering:
LIS som tar sikte på spesialiteten skal ha tilbud om slik veiledning fra de har ca 6 måneders tjeneste ved sykehuset. Se notat ” Psykoterapiveiledning NLSH – rutiner og prioriteringer fra mai 2010”.
Andre veiledningsbehov (feks. innføringsseminar, fortsatt veiledningsbehov etter endt spesialistutdannelse etc.) kan dekkes ved ledig kapasitet, men utdanningsutvalget har ikke ansvar for at dette dekkes. Den enkelte har derfor selv ansvar for å melde slikt veiledningsbehov og eventuelt å skaffe seg veiledning. Slik veiledning kan for øvrig også gies av godkjent psykolog.

Gjennomføring:
Den kliniske veileder og LIS har ansvar for å melde veiledningsbehovet i god tid. Skifte av veileder avtales mellom veileder(e) og LIS. Psykoterapiveileder bør være med når det arrangeres halvårlige evalueringsmøter med LIS.

Etter gjennomført veiledning skal det skrives attest (etter retningslinjer fra psykoterapiutvalget) med angivelse av omfanget, om kandidaten har nyttiggjort seg veiledningen på en tilfredsstillende måte og hvor mye som anbefales godkjent dersom ikke veiledningen kan godkjennes fullt ut. For det 3 året skal det skrives separat attest. Timer som ikke godkjennes skal ha vært tatt opp med LIS i veiledningsforløpet.

Ved uenighet mht. gjennomføringen av psykoterapiveiledningen, er det naturlig at saken drøftes i utdanningsutvalget.

Kilder:
Den psykiatriske spesialistutdanningen, Spesialitetskomiteèn 2003
Alv A. Dahl: Obligatorisk psykoterapiveiledning - målsetting og innhold (Tidsskiftet 9, 1987; 107)
Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for psykiatri, Legeforeningen 2002
Innhold i psykoterapiveiledningen, Notat Psykoterapiutvalget 10/05
Psykoterapiveiledning NLSH – rutiner og prioriteringer fra mai 2010. Pulsen 5/2010, Lasse Djerv.

Fant du det du lette etter?