Pakkeforløp

Forløpskoordinatorer i Nordlandssykehuset

Pakkeforløp skal gi pasienter og pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid. Ordningen krever god samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste.

​Forløpskoordinatorene skal være tilgjengelig for pasient og pårørende, samt involverte instanser til pasienten har fått tildelt egen behandler i spesialisthelsetjenesten. De skal informere, veilede og gi råd til pasient og ev pårørende om pakkeforløp psykisk helse og rus.

Ta kontakt om du lurer på noe!

​​Pakkeforløp kreft​

Pakkeforløp psykiske lidelser - barn og unge

Pakkeforløp psykiske lidelser - voksne

Akuttpsykiatrisk avdeling

Lofoten og Vesterålen distriktspsykiatrisk avdeling

Salten distriktspsykiatrisk avdeling

Spesialpsykiatrisk avdeling

Pakkeforløp rusbehandling - voksne

  • Pakkeforløp, avdeling for rus, psykiatri og avhengighet (ARPA): Tonje Firing, tlf. 75 57 18 60
  • Pakkeforløp, rus, poliklinisk omsorg (RUSPOL): Beate Sørvik Hansen, tlf. 75 50 16 00
  • Pakkeforløp, kortidsenhet for rus (KER): Lise Angelsen, tlf. 75 50 16 00
  • Pakkeforløp, rus og psykoseposten (ROP): Anneline Eriksen, tlf. 75 50 16 00​​

Fant du det du lette etter?