AMK ber kommunene melde bekreftete covid-19

AMK ber i brev til kommunen om å rapportere inn tilfeller av bekreftete covid-19 som er pålagt hjemmeisolering. 

Ambulanse
Målet er å forebygge smittespredning mellom bekreftete tilfeller i hjemmekarantene/isolering og helsepersonell. Dette i tråd med smittevernlover §2-2 Unntak fra taushetsplikt:

«Legen skal så langt råd er søke å oppnå samtykke fra en smittet person når det av hensyn til smittevernet er behov for å gi videre opplysninger underlagt taushetsplikt og det er overveiende sannsynlig at det er eller har vært fare for overføring av en allmennfarlig smittsom sykdom.»  

Vår intensjon er å forebygge smittespredning mellom bekreftete tilfeller i hjemmekarantene/isolering og helsepersonell. AMK sentralen vil lagre disse opplysningene mens hjemmekarantene/isolering pågår. Etter dette slettes opplysningene. 

Brevet er sendt til kommuneoverlegene, men gjengis i sin helhet også her CORONA - 09.03.20 Brev til kommunene (PDF)