HELSENORGE

Fra 1. mars overtar kirurgene behandlingsansvaret for hodeskader/commotio

Ved Nordlandssykehuset Bodø har ortopedene vært behandlingsansvarlig lege for pasienter med hodeskade/commotio.
Fra og med 1. mars 2021 skal disse pasientene meldes til kirurgisk LIS, med kirurgisk overlege som behandlingsansvarlig.