HELSENORGE

Henvisning av pasienter med sykelig overvekt

Fastlegen har ansvar for oppstart av behandling til pasienter med sykelig overvekt. Dersom pasienter har behov for ytterligere tiltak, kan de henvises til sitt lokalsykehus. Pasientene får medisinsk utredning og behandling i lokalsykehus i minimum 6 måneder før de kan henvises videre til Regionalt senter for sykelig overvekt (RSSO). Ventetid er maks 3 mnd pr. 25.03.19. Ved RSSO vil pasienten få individuell behandling. Senteret er lokalisert på Nordlandssykehuset Bodø.

Illustrasjonsfoto: www.colourbox.com

Kriterier for henvisning til lokal sykehus for behandling av sykelig overvektig pasient:

KMI> 40 eller med KMI >35 med tilleggs sykdom som for eksempel hypertensjon, diabetes og søvnapne.


Henvisning til lokal sykehus skal inneholde:

 • Høyde
 • Vekt
 • KMI
 • Midjemål
 • Blodtrykk
 • Kopi av siste blodprøver tatt hos fastlege
 • Kosthold
 • Fysisk aktivitet/ mosjon
 • Psykisk helse
 • Oversikt over medikamenter
 • Søvnmønster 
 • Henvise til frisklivssentral for hjelp til motivasjon av å endre levevaner
 • Behov for ekstra ressurser? Eks bor i omsorgsbolig og har med personale derfra etc
 • Oppsummert vekthistorie (barn, ungdom, voksen) familiært og årsaksforhold