Helsenorge

Hvordan har samarbeidet om innsendinga av Covid-19-prøvene fungert?

Invitasjon til våre eksterne rekvirenter, smittevernoverleger og kommuneoverleger til å gi en kort tilbakemelding på logistikken rundt Covid-19-prøvene til Laboratoriemedisinsk avdeling.