Ingen leveranser av UTM fra Nordlandssykehuset til primærhelsetjenesten

Vi henstiller derfor alle leger om å vurdere indikasjonen for hver enkelt PCR-analyse som krever UTM-medium ekstra nøye i tiden fremover. 

Vi viser til de nye testkriteriene fra FHI 13.03.20, hvor personer i hjemmekarantene ikke anbefales testet:

Til alle leger i Nordland

Prioriter testing av helsepersonell og ev. personer som legges inn i prehospitale senger.

Et alternativ for noen kommuner kan være å samle alle prøvemedier fra ulike fastlegekontor til en tjeneste, eks. «koronapatrulje» eller lignende.