HELSENORGE

Kurs i helsepedagogikk

Lærings- og mestringssenteret ønsker å bidra til økt helsepedagogisk kompetanse for de som arbeider med pasient- og pårørendeopplæring og tilbyr nå kurs.

Kurs i helsepedagogikk

Vi ønsker skape refleksjon over helsepersonells rolle i dette arbeidet og tilbyr 2- dagers gratis grunnkurs i helsepedagogikk for fagpersoner i spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og for brukerrepresentanter som bidrar i lærings- og mestringskurs.

Kurset er tverrfaglig og åpent for brukerrepresentanter, leger, fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, barnevernspedagoger, ernæringsfysiologer og annet helsepersonell.

Neste kurs går 5. og 6. Februar 2020. Åpne lenken for påmelding; https://kunnskap.nlsh.no/bodo/grunnkurs-helsepedagogikk-bodo-2020