Mikrobiologen ber innstendig om at kliniske opplysninger beskrives godt

I forbindelse med økende utbredelse av SARS-CoV-2/koronavirus kan det hende at Nordlandssykehuset må redusere analysereportoaret i Laboratoriemedisinsk avdeling. I et slikt tilfelle vil det sendes ut nye ERL tjenestetilbud med begrenset reportoar.

Mikrobiologen ber derfor instendig om at kliniske opplysninger på dyrkningsprøver beskrives godt og at prioriteringer ut fra opplysningenes alvorlighetsgrad vil gjøres i laboratoriet.

Dersom det blir nødvendig å redusere analysereportoaret vil Nordlandssykehuset sende ut nærmere informasjon i Fastlegenytt, Labhåndboka og på sykehusets internettsider i tillegg til brev til primærhelsetjenesten.