HELSENORGE

Nettbasert undervisning om ulike problemstillinger vedrørende spiseforstyrrelser

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser (RKT) ved Psykisk helse og rus-klinikken Nordlandssykehuset tilbyr regelmessig nettundervisning om spiseforstyrrelser.

 
   Dame med headset foran storskjerm med digitalt møterom

Teamet som står for undervisningen er et erfarent tverrfaglig team som består av psykologspesialist, spesialsykepleiere, psykiater, idrettskonsulent, klinisk ernæringsfysiolog og psykolog.

- Vi tilbyr veiledning, undervisning og behandlingsplanlegging til behandlere, fastleger, sykehusleger og behandlingsteam. Vi reiser også ut til lokale behandlere ved behov. Vi kan delta i ulike møter over Skype/Whereby eller andre digitale løsninger, sier nettverkskoordinator Eva Trones.

Undervisningen foregår digitalt på utvalgte tirsdager fra 13. april til 8. juni kl. 14.00 - 15.30.


Målgruppen er behandlere og behandlingsteam i hele Helse Nord.

- Det vil si alle poliklinikker, distriktspsykiatriske senter med døgnenhet og andre dagtilbud som tar imot pasienter med spiseforstyrrelser, utdyper Trones.

Ta kontakt

Er det behandlere eller behandlingsteam som ønsker å vite mer om behandlingstilnærming, kroppslige komplikasjoner, ernæringsspørsmål, overtrening/tvangstreningsproblematikk, behandlertretthet, juridiske avveininger, etiske dilemma m.m. må de skrive en kort henvisning til Regional kompetanseteam (RKT) og be om bistand.

- En slik ordning er veldig etterspurt og vi er veldig stolt over at vi har opprettet et solid team med ulike fagkompetanse som kan bidra til et mer komplett behandlingsforløp for pasienter med spiseforstyrrelser. Selv om vi ikke kan reise rundt på samme måte som før, så tar vi i bruk digitale verktøy for å nå ut til de som ønsker hjelp, avslutter Trones.  

Ønsker du mer informasjon kan du ringe nettverkskoordinator Eva Trones, tlf. 75 50 10 76 , eva.trones@nordlandssykehuset.no

Program for nettbasert undervisning våren 2021

  • Tirsdag 13. april: Generelt om forståelse og utredning av spiseforstyrrelse
  • Tirsdag 27. april: Somatisk Risikovurdering og opptrapping av mat ved spiseforstyrrelser
  • Tirsdag 11. mai: ulike behandlingstilnærminger ved spiseforstyrrelser
  • Tirsdag 25. mai: Spiseforstyrrelser: Hvordan snakke direkte om symptomer
  • Tirsdag: 8. juni: Overtrening/tvangsmessig trening

Link til deltakelse: https://nordlandssykehuset.whereby.com/1q9wg2

Tilbudet er gratis.

Dette undervisningstilbudet fra Regionalt kompetanseteam, Nordlandssykehuset går fram til juni 2021. Hvis det fungerer og blir benyttet av nettverket, gjentas tilbudet høsten 2021 med følgende temaer:

  • Somatiske komplikasjoner/behandling/relevante undersøkelser
  • Ernæring/kostplaner
  • Spiseforstyrrelser og traumer/kompleks ptsd.
  • Overspisingslidelse: utredning/behandling