HELSENORGE

Nytt tilbud for pasienter med artrose i håndledd eller fingre

Ergoterapitjenesten ved Nordlandssykehuset startet i september et nytt kurstilbud for pasienter med håndartrose. 

​   Kurs i håndartrose

Gjennomføringen er firedelt med dagskurs, individuell oppfølgingstime med ergoterapeut, trening og kontroll etter tre mnd.

Pasienter med klinisk mistanke om håndartrose kan henvises direkte. Det vil si smerter, stivhet og/eller redusert grepsfunksjon, uten at det foreligger traume eller mistanke om annen sykdom/skade. 

Henvisning kan sendes elektronisk (EPJ) eller per post. 

  • EPJ sendes i mappen "Ergoterapi artroseskole".
  • Papirhenvisning sendes til «KSF henvisning til vurdering håndartrose Bodø». 
    Postboks 1480
    8092 BODØ
    Merkes med tittelen «Artrosekurs hånd».

Det er ikke nødvendig med røntgenbildediagnostikk, eller henvisning til spesialist (ortoped/revmatolog) først. 

Vil du vite mer? Ta kontakt med Ergoterapitjenesten, tlf. 48 05 79 81 . Eller e-post:

Artrosekurs
Fra planleggingen av kurset, her ses fra venstre foran: Brukerrepresentantene Ivar Martinsen og Annie Opsjøn. Bak fra venstre Bente Stjernholm, leder KSF. Ingeborg Overvoll, gruppeveileder. Ingrid Festø, ergoterapeut. Elin Øksnes, ergoterapeut.