HELSENORGE

​Aleris Helse tar i mot henvisning innenfor fagområdene lungesykdommer og fordøyelsessykdommer

Helse Nord RHF har etablert en avtale med Aleris Helse i Bodø innenfor fagområdene lungesykdommer og fordøyelsessykdommer. Det betyr at fastlegene kan henvise direkte til Aleris Bodø. Ordninger varer frem til 31. oktober 2022.

Mann blir undersøkt av lege med stetoskop
​Bakgrunnen for avtalen er betydelige kapasitetsproblemer i regionen innenfor disse fagområdene, og pasientene kan henvises fra fastlege til Aleris Bodø.

Lang vent​​eliste 

- Innenfor fordøyelsessykdommer har vi i dag 239 pasienter på venteliste som allerede har fristbrudd, vi har 568 nyhenviste pasienter som ikke har startet utredning/behandling og disse har i gjennomsnitt ventet 74 dager, sier fungerende direktør Beate Sørslett ved Nordlandssykehuset.

- Vi prioriterer selvsagt pasienter henvist med mistanke om kreft, og disse bør fortsatt henvises til oss.

Avtalen innenfor fordøyelsessykdommer dekker vanlige konsultasjoner, gastroskopi, sigmoidoskopi og koloskopi.

- Innenfor lungesykdommer har vi i dag 53 pasienter på venteliste som allerede har fristbrudd, vi har 185 nyhenviste pasienter som ikke har startet utredning/behandling og disse har i gjennomsnitt ventet 105 dager, sier Sørslett.

- Vi prioriterer selvsagt pasienter henvist med mistanke om kreft, og disse bør fortsatt henvises til oss.

Avtalen innenfor lungesykdommer dekker vanlige konsultasjoner og undersøkelser som prikktest for allergipasienter, spirometri med/uten reversibilitet, metacholintest, DLCO/TLCO, bodyboks, 5 min gangtest, blodgass og ergospirometri.