HELSENORGE

Ø-hjelps-funksjon ved Salten DPS

Ambulant akutteam ved Salten DPS er omgjort til en elektiv poliklinikk. Hensikten er å øke den elektive kapasiteten, slik at vi i større grad klarer å ivareta rettighetsfrister og korte ned på ventetiden.

Salten DPS

Det vil fortsatt være et ø-hjelpstilbud. Rammene for dette tilbudet er mer begrenset enn det et ambulant akutteam kan gi. Ved behov for ø-hjelp for pasienter der det ikke er behov for innleggelse, eller der dette krever avklaring/vurdering, kan Salten DPS kontaktes av fastlege/henviser på den allerede opprettede samarbeidstelefonen 905 55 508. 

Alle henvendelser vedrørende ø-hjelp må gjøres per telefon. I de tilfeller hvor man enes om at pasienten skal ha en vurderingssamtale ved Salten DPS, må pasienten i tillegg henvises med en ø-hjelpshenvisning. 

Salten DPS gir ovennevnte ø-hjelpstilbud hverdager mellom 08.00–15.00. Henvendelser utenom dette må gå til forvakt Akuttavdelingen:

Forvakt hverdager 08.00 – 15.00:  480 68 343
Forvakt 15.00 – 08.00 + helg: 480 99 477

Alle henvendelser/henvisninger på pasienter der fastlege/henviser ønsker innleggelse for pasienter, skal gå direkte til forvakt.