HELSENORGE

Pasient- og pårørendekurs våren 2021

Kurs i diabetes, hjerneslag, fatigue og Morbus Crohn står på kursplanen for våren 2021.

Hånd som bygger stein på stein

Pasient- og pårørendekurs i Vesterålen

Høsten 2021 settes det opp kurs for pasienter med KOLS.

Gjennomføring av kursene avhenger av smittesituasjonen, men send gjerne henvisning slik at aktuelle kursdeltagere kommer på ventelista:

Felles for alle kursene er at de er for voksne og det er ønskelig at en pårørende er med. Pasienten må henvises til kurs og henvisning kan sendes elektronisk til Nordlandssykehuset, og merkes med LMS-kurs Vesterålen. 

Har du forslag til nye kurs eller har spørsmål om våre kurs hører vi gjerne fra deg. Ta kontakt med rådgiver ved LMS Vesterålen, Ragna Renna på telefon 909 50 558 eller e-post ragna.renna@nlsh.no

Pasient og pårørendekurs Lofoten våren 2021

Gjennomføring av kursene avhenger av smittesituasjonen, men send gjerne henvisning slik at aktuelle kursdeltagere kommer på venteliste.

Felles for alle kursene er at de er for voksne og det er ønskelig at en pårørende er med. Pasienten må henvises til kurs og henvisning kan sendes elektronisk til Nordlandssykehuset, og merkes med LMS-kurs Vesterålen.

Ta kontakt med rådgiver LMS Lofoten, Elin Pladsen, e-post: elin.pladsen@nlsh.no eller telefon 75 57 21 51.

Pasient- og pårørendeopplæring i Bodø 

Vi arrangerer kurs for pasienter og pårørende. Se våre nettsider for diagnosespesifikke kurs

Ta kontakt med LMS Bodø: 75 57 00 14 eller mail: lmsenter@nlsh.no