Helsenorge

Pasienter som bruker Leponex/Klozapin må følges opp med rutineblodprøver

Leponex-monitoreringssenteret ved Sykehusapotek Nord, melder at det er flere pasienter enn vanlig som ikke har tatt prøver innenfor anbefalte intervaller. Pasientene må følges opp.

Leponex-monitoreringssenteret ved Sykehusapotek Nord, følger opp blodprøver på pasienter som bruker Leponex/klozapin. Disse skal jevnlig ta prøver for å tidlig kunne oppdage utvikling av agranulocytose som er en bivirkning av legemidlet.

Vi har fått informasjon fra sykehusapoteket om at det i det siste er flere enn vanlig som ikke har tatt prøvene innenfor de anbefalte intervallene. De informerer om at en av grunnene til det er at legekontorene ikke tar imot pasienter med influensa eller luftveissymptomer.

Nettopp disse symptomene kan også være tegn på agranulocytose, og pasientene har fått beskjed om å kontakte lege umiddelbart dersom det oppstår tegn på infeksjon.

Det er derfor svært viktig at rutineblodprøver av disse pasientene følges opp som før av fastlege.