HELSENORGE

Pasienter som tilbys 3. dose av koronavaksine

Har du pasienter som fyller kriteriene for 3. dose, men som ikke har fått brev? Nordlandssykehuset ber om at det tas kontakt med behandlende avdeling for avklaring/utstedelse av brev fra uke 40. 

  
 Tegning av hånd som setter sprøyte i arm

- Nordlandssykehuset jobber med å sende ut informasjonsbrev til de pasientene som fyller kriteriene for 3. dose, og som følges hos oss via journalsystemet. Det er en omfattende jobb å identifisere alle pasientene, men alle avdelinger i medisinsk klinikk som følger pasientgruppene jobber med dette, sier smittevernlege i Nordlandssykehuset, Gunille Justad Sundnes.

- Vi håper at de fleste brevene er sendt ut innen utgangen av september. Hvis det er pasienter som dere mener fyller kriteriene, men ikke har fått brev, ber vi om at det tas kontakt med behandlende avdeling for avklaring/utstedelse av brev fra uke 40, sier hun.

- Pasienter som har time til oppfølging på sykehuset de nærmeste ukene vil også kunne få brev med seg ved konsultasjonen istedenfor brev i posten.

For ordens skyld refereres gruppene som er anbefalt 3. dose: 

​Gruppe 1

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
 • Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.
 

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak. 
  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene nedenfor kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling. 
  • Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. 
 • Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.