HELSENORGE

Rådgivning ved vaksinasjon

Fastleger kan kontakte Nordlandssykehuset i tilfeller der det er tvil om kontraindikasjon mot vaksinasjon med koronavaksine.


    Koronavirus som får vaksine
     
Dette gjelder primært pasienter som er under oppfølging hos spesialisthelsetjenesten og hvor det er usikkert om man på grunn av øvrig behandling bør avstå fra vaksine eller gjennomføre vaksinering på et bestemt tidspunkt. Dette for å sikre optimal effekt av vaksinen og minst mulig risiko for intervenering med øvrig behandling/bivirkninger. 

Rådgivningen er et supplement dersom det ikke finnes svar lokalt hos smittevernlege, i preparatomtale eller i tilgjengelig informasjon fra FHI. 

Følgende personer kan kontaktes: 


Dette er ikke en vakttjeneste, men kontaktpersonene vil forsøke å besvare henvendelsene på dagtid.