Helsenorge

Redusert kapasitet ved Øyepoliklinikken ved Nordlandssykehuset

Øyepoliklinikken i Bodø ble den 21. april besluttet akutt flyttet på grunn av bygningsmessige forhold. Varigheten av dagens situasjon er uavklart.

Kapasiteten ved Øyepoliklinikken er redusert med 40 prosent på grunn av flyttingen. Den operative virksomheten vil også kunne bli berørt på grunn av forhold knyttet til midlertidige lokaler. Lidelser hvor man ikke vil forvente prognosetap ved utsatt behandling, vil følgelig måtte nedprioriteres.

Vi ber derfor fastlegene i vårt nedslagsfelt om å gjøre en grundig vurdering av indikasjon for henvisning til øyelege.