HELSENORGE

Tverrfaglig smerteteam uten psykolog

Smertetemaet i Kirurgisk klinikk har stått uten psykolog siden mars 2021 og kan derfor ikke tilby tverrfaglig utredning og behandling for denne pasientgruppen. Det gis fortsatt behandling for smertepasienter, som ikke trenger tverrfaglig utredning og behandling.

 
   Inngangspartiet til Nordlandssykehuset Bodø

Psykologstillingen er utlyst to ganger, men det har ikke lyktes oss å få tilsetting.

Vi vurderer alle henvisninger for smertetilstander og tilbyr behandling i tråd med kompetansen smerteteamet har akkurat nå. Det gjelder både for pasienter som er innlagt og pasienter som henvises utenfra.

Dette medfører at fastlegene for noen pasienter, vil få henvisning i retur og må henvise til annet sykehus.

Nordlandssykehuset arbeider nå med å se på hvordan vi kan etablere et tverrfaglig smerteteam gjennom alternativ organisering i helseforetaket. 

For noen pasienter kan det være aktuelt med utredning og behandling ved Enhet for fysikalsk medisinsk og rehabilitering (FMR). De har et poliklinisk tilbud til pasienter med ulike smertetilstander i muskel- og skjelettapparatet.