HELSENORGE

Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet

Her finner du informasjon om pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord. Nettsidene driftes av regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet. Kompetansetjenestens hovedoppgave er å bistå til systematisk deling av kunnskap og erfaring i pasientsikkerhetsarbeidet på tvers av foretaksgrensene.

Om oss

Regional kompetansetjeneste ble etablert av Helse Nord i 2012 og utgår fra Seksjon for pasientsikkerhet ved Nordlandssykehuset. Enheten består av ca. 5,5 årsverk og de fleste av medarbeiderne har kombinasjonsstillinger.

Pasientsikkerhet handler om å forhindre uønskede hendelser og pasientskader som et resultat av helsetjenestens behandling. Pasientsikkerhet handler også om å lære av disse hendelser for å forebygge at de gjentar seg.

Vi er et tilbud til helseforetakene i regionen, og har som viktigste oppgave å drive kunnskapsdeling innenfor praktisk/klinisk pasientsikkerhetsarbeid. Vi driver med kunnskapsdeling, både gjennom forskning og forbedringsutdanning, forebygging og læring fra pasientskader, kultur og nettverk. Foretakenes kliniske fagmiljø og ledelse er tjenestens viktigste målgruppe. Vi arbeider aktivt for å skape felles møteplasser for deling av kunnskap og erfaring med arbeidet med pasientsikkerhet på tvers av foretakene.

Den regionale pasientsikkerhetskonferansen arrangeres årlig og har siden oppstarten i 2013 vært en viktig møteplass for helsepersonell i landsdelen. 

Fant du det du lette etter?