HELSENORGE

Kontinuerlig forbedring - QI Nord

Nordlandssykehuset har kontinuerlig forbedring som et av sine satsingsområder i strategisk utviklingsplan. Målet med kontinuerlig forbedring er å sette våre ansatte i stand til å gjøre systematiske forbedringer på egen arbeidsplass. 

Kurset dekker LM 13, 32, 34, 41, 42 og 43 helt eller delvis.​​​

Leger i spesialisering og QI Nord

LIS-leger har et krav i sin utdanning innen forbedringsarbeid. I Nordlandssykehuset er dette blitt definert som gjennomføring av QI Nord forbedringsutdanning. Dermed er 10 av Nordlandssykehusets plasser satt av til LIS-leger for hvert kull. Skulle det oppstå kø LIS-leger som mangler dette aktuelle kravet, så vil det vurderes å arrangere ekstra kurs. LIS-legene må også gå via leder og klinikksjef for påmelding innen fristen. 

QI No​​rd

Dette er en utdanning som setter ledere og nøkkelpersonell i stand til å lede forbedringsarbeid på sin arbeidsplass.  Utdanningen er regional og har derfor avsatte plasser til alle foretak i Helse Nord. QI Nords femte kull i Bodø og Tromsø har oppstart i september 2021. Vi fikk inn godt over 150 søknader til kull 5 i Bodø og Tromsø. Det er totalt 96 studieplasser fordelt på Helse Nords foretak, 48 plasser i Bodø og 48 plasser i Tromsø. Utdanningen arrangeres to ganger i året. 

Varighet og fo​​rm

Det er sju dager med undervisning fordelt på tre samlinger over en periode på 6-8 månder. Deltakerne skal gjennomføre et forbedringsprosjekt ved sin arbeidsplass i løpet av de måndene. Undervisningsformen varierer mellom teori, praktiske øvelser og case-basert undervisning

Kompetansekrav for ​​​QI Nord 

Det er lagt inn en kompetanseplan for QI Nord – Trinn 2 i kompetanseportalen. Alle deltakere ved QI Nord må få tildelt denne planen: «NLSH-Kontinuerlig forbedring-QI Nord forbedringsagent» av sin leder. For å registrere innfridd kompetansekrav etter endt utdanning, laster man inn QI Nord kursbevis.​​


Fant du det du lette etter?