Sosiale forhold

Bolig

Nordlandssykehuset bruker primært sin boligmasse i rekrutterings- og utdanningssammenheng. Vi har boliger av varierende størrelse og standard og prøver så langt som mulig å dekke opp for de behov vi har. Noe av boligmassen er knyttet opp til utdanningsavtaler og noe brukes i vår rekruttering.

LIS1 som trenger bolig mens de tjenestegjør ved Nordlandssykehuset må så snart som mulig kontakte:

Barnehage

Nordlandsykehuset HF har ikke egne barnehager, men du kan finne informasjon om barnehagetilbud på Bodø-, Vestvågøy- og Hadsel- kommunes nettsider.

Flytting

Flytteutgifter dekkes av Helsedirektoratet. Nærmere informasjon finner du på Helsedirektoratets nettsider. Bruk Helsedirektoratets skjema for reise- og flytteutgifter.

Kantine

Personalkantiner finnes ved alle sykehus i tillegg til kiosk. 

Bedriftsidrettslaget

Alle sykehusene ved Nordlandssykehuset HF har egne bedriftsidrettslag som blant annet tilbyr trimturer, volleyball, fotball og innebandy. 

Bedriftskoret

«Kor sykt» ved avd Bodø har egen dirigent som er utdannet sangpedagog, og hun lærer medlemmene sangteknikk samt stressmestring.
Vi avslutter alltid sesongen med konserter for pasienter, pårørende, kollegaer og andre interesserte Fant du det du lette etter?