HELSENORGE

Kurs og veiledning

Ved Nordlandssykehuset HF vil du som LIS1 få tilbud om gruppeveiledning elleve ganger i året. Du må delta på minimum seks av disse for å få det godkjent.

Forsk​ningsf​​orståelse for LIS 1​​

​​Kurset i forskningsforståelse for LIS 1 dekker læringsmålene 10, 11 og 12. Temaene er
​1) Kvantitativ metode og 2) Trender i medisinsk forskning. Forelesningene som dekker læringsmålene i forskningsforståelse for LIS 1 er streamet og har samlet varighet på cirka to timer. Forelesningene er tilgjengelige her


​Grup​​peve​ile​​dning og fellesundervisning for LIS 1


Fant du det du lette etter?