Fra deltid til heltid

- Vi jobber for å fremme heltidskultur i sykehuset og tilbyr 100 %-stillinger i ulike modeller.

forteller Irene Flatvoll-Pedersen, Ann-Katrin Kristiansen og Greta Ingrid Hovde ved Bemanningssenteret i Nordlandssykehuset.

Det forteller Irene Flatvoll-Pedersen, Ann-Katrin Kristiansen og Greta Ingrid Hovde ved Bemanningssenteret i Nordlandssykehuset.

- Noen jobber hele sin stilling i Bemanningssenteret, mens andre kombinerer deltidsstilling på moderpost med stilling hos oss, slik at de totalt jobber heltid. I begge variantene får du din egen arbeidsplan som sikrer deg forutsigbarhet, sier de.

Det skal være trygt å jobbe som sykepleier ved Bemanningssenteret. 

- Vi vektlegger god opplæring og begrenset rullering. Det finnes mange muligheter og kombinasjoner, og vi har sykepleiere som jobber innen ulike felt i somatikken, samt de som kombinerer somatikk og psykiatri. Å jobbe i Bemanningssenteret vil gi deg en bred og allsidig kompetanse som er svært ettertraktet innenfor helsetjenesten.

I dag har Bemanningssenteret sykepleiere tilknyttet alle klinikkene som har døgnsenger ved lokasjonene i Bodø.

- Vi vil også kartlegge mulighetene for et tilbud i Lofoten og Vesterålen. De positive erfaringene vi har gjort oss, gjør at vi i tillegg ønsker å se mot andre faggrupper, slik som helsefagarbeidere.

Ta gjerne kontakt med Bemanningssenteret om dette hørtes interessant ut!