GFR i forkant av mammografiundersøkelse

Brystdiagnostisk senter ved Nordlandssykehuset har startet opp med en ny undersøkelse; kontrastmammografi.

Kontrastmammografi
Dette er en undersøkelse hvor vi benytter oss av kontrastmiddel i kombinasjon av mammografibilder. Vi må da ha GFR-verdi i forkant av undersøkelsene for å påse at kreatinin er innenfor anbefalt referanseverdi.

Vi ber derfor om at det blir tatt en GFR av alle pasienter over 30 år med kul i bryst som problemstilling. Denne blodprøven skal tas samtidig som pasienten er hos fastlegen for å bli henvist til videre undersøkelse. Fastlegen henviser til vanlig mammografi og sender den til Brystdiagnostisk senter, slik som før.