Gruppebehandling for spilleavhengige – på nett

Korona-utbruddet satte en stopper for gruppebehandlingen av pengespillavhengige. Nå skal de likevel møtes ukentlig i videokonferanse.

Ståle Sårheim
Ståle Sårheim, sosialkonsulent PHR avd. for rus, psykiatri og avhengighet

I februar 2020 etablerte rusteamet et gruppetilbud for mennesker med et problematisk forhold til pengespill.

– På det første møtet var syv personer tilstede, sammen med to behandlere fra Rusteamet. Tilbudet er det eneste i sitt slag i Helse Nord, forteller sosialkonsulent Ståle Sårheim ved Nordlandssykehusets avdeling for rus, psykiatri og avhengighet.

Korona kom

Gruppetilbudet var tenkt gjennomført ukentlig fram til mai med en oppfølgingssamling før ferien, og en samling i august.

Men den planen ble lagt i den gamle virkeligheten, der flere enn fem kunne møtes samtidig.

– Vi hadde den siste samlingen i gruppen den 13. mars før korona stengte gruppen ned, sier Sårheim.

Ønsket å møtes online

I en individuell samtale med en pengespillavhengig gjennom VideoNor ble ideen om å kjøre gruppetilbudet på video skapt.

– Etter en ringerunde med flere medlemmer av gruppen ble det klart at de ønsket å møtes på nett. Så da bestemte vi oss for å se om det lot seg gjøre, sier sosialkonsulenten og forteller videre at økonomisk rådgivere i NAV, Veiledningssenteret for pårørende og den lokale selvhjelpsgruppen «Spillavhengighet Norge» er invitert inn i behandlingsforløpet.

Starter opp igjen 3. april.

Den siste uken har Rusteamet hatt dialog med Enhet for klinisk IKT for å løse de juridiske og tekniske problemstillinger knyttet til gruppebehandling på nett.

– Gjennom godt samarbeid er nå spørsmål om personvernhensyn løst og behandlingsgruppen reetableres virtuelt den 3. april, sier Ståle Sårheim som er glad på pasientenes vegne at behandlingen lar seg gjennomføre likevel.

Inspirert av Borgestad-klinikken

Behandlingsmodellen er inspirert av en manual utarbeidet ved Borgestad-klinikken i Skien.  Kognitiv adferdsterapi er et hovedperspektiv i gruppesamtalene.

En samling med nære pårørende er lagt inn i modellen som er tilpasset lokale forhold i Bodø.