Har du lyst til å bli med i Nordlandssykehusets ungdomsråd?

«Det har vært fint å kunne få bruke våre erfaringer med sykdom på noe som gir mening. Det har vært kjempegøy, hyggelig og slitsomt og vi har lært masse på kort tid. Vi føler at sykehuset har tatt oss seriøst. Ting vi har sagt har blitt hørt og gjort noe med.»

Ungdomsrådet i perioden 2017-2019

Dette sier Emma Lovise Larsen og Matilde Mørk Pedersen, som har sittet i ungdomsrådet i perioden 2017-2019. Når skal vi velge noen nye medlemmer. Har du lyst til å være med?

Nordlandssykehuset opprettet sitt første Ungdomsråd våren 2017. 11 engasjerte ungdommer har gitt viktige innspill til hva vi må huske på for at ungdom skal bli inkludert og ivaretatt på sykehuset. De har holdt foredrag og tatt opp en rekke saker som er viktig for ungdom i sykehuset. Vi er stolte av Ungdomsrådet og det de har fått til på kort tid, og gleder oss til fortsettelsen.  

Ungdomsrådet oppnevnes av Nordlandssykehusets styre hvert annet år. I april skal Ungdomsrådet for 2019-2021 oppnevnes. Mange av dem som har vært med til nå vil fortsette, noen vil gå ut og noen nye vil komme inn.

Dersom du har lyst til å være med, eller kjenner noen som har lyst til å være med, ta kontakt med Kari Bøckmann. Hun er koordinator og vil ta kontakt med alle som er interessert, enten ved at dere møtes eller ved at hun ringer deg.

Har du spørsmål - ikke nøl med å ta kontakt!
Kari treffer du på kbo@nlsh.no eller tlf. 75 57 15 88/911 96 023

Frist for forslag til nye medlemmer: 2. april 2019

Du kan lese mer om Ungdomsrådet på nordlandssykehuset.no

Vi håper å høre fra deg. Din kunnskap er kjempeviktig for oss!

Med vennlig hilsen
Beate Sørslett, medisinsk direktør
Paul Martin Strand, administrerende direktør