Helse Nords innovasjonspris tildelt prosjekt ved Nordlandssykehuset

I forbindelse med den regionale forsknings- og innovasjonskonferansen i Tromsø 15. og 16. januar ble Helse Nords innovasjonspris tildelt prosjektet «Individtilpasset dosering og legemiddelvalg i psykisk helsevern og på tvers av omsorgsnivå». 

Psykiater Viola Melvik og klinisk farmasøyt Margareth Kristiansen. Foto: Vidar Andreassen

Psykiater Viola Melvik og klinisk farmasøyt Margareth Kristiansen. Foto: Vidar Anderssen, UNN

Stolte over tildelingen

Prosjektgruppen, representert ved psykiater Viola Melvik og klinisk farmasøyt Margareth Kristiansen, er stolte over tildelingen.

– Vi er selvfølgelig veldig stolte og glade for denne anerkjennelsen. Dette kom uventet, men vi setter stor pris på tildelingen. Å bli valgt ut blant de mange gode prosjektene som ble nominert er veldig oppmuntrende, sier de to.

Melvik og Kristiansen fremhever det gode samarbeidet i prosjektgruppen, som også består av prosjektleder Randi Trondsen, Jahn Olav Svartsund og Linn-Elice Nystad.

–  Dette er en stor fjær i hatten for fagmiljøet ved Alderspsykiatrisk enhet i Spesialpsykiatrisk avdeling i Psykisk helse og rus klinikken», sier to glade prismottakere.

Glad klinikksjef

Klinikksjef Hedda Soløy-Nilsen er selvfølgelig svært begeistret over anerkjennelsen prosjektgruppen har mottatt for sitt arbeid.

–  Dette innovasjonsprosjektet er noe hele klinikken er kjempestolte av! Det er et godt bevis på at vi har gode og utviklingsorienterte fagmiljøer. Prisen er derfor en motivasjon til oss alle, og jeg er sikker på at dette vil føre til at enda flere ser muligheter for å tenke nytt og innovativt rundt sine fagområder.

Vurderingen av prosjektet

I sin vurdering av prosjektet har komiteen vektlagt en rekke faktorer. I begrunnelsen heter det blant annet at «komiteen har lagt vekt på at dette er en innovasjon som kan karakteriseres som både ny, nyttig og nyttiggjort, og at arbeidet vil gi gevinster på mange nivå. Med testing oppnås en langt større treffsikkerhet i legemiddelbehandling av pasienter».

Det legges også vekt på at metoden som benyttes har relevans for alle medisiner og tilstander, psykiske så vel som somatiske, og vil ha nytteverdi også for fastleger, kommunehelsetjeneste og for somatisk spesialisthelsetjeneste. 

Komiteen påpeker også at ivaretakelse av pasienten på lavest mulig omsorgsnivå er et viktig bidrag til mer kvalitet og effektivitet i helsetjenesten. Prosjektet retter seg mot en stor pasientgruppe innen en viktig helsekategori, og komiteen fremhever mulighetene for samhandlingsgevinst mellom omsorgsnivå som spesielt interessant, og at tilnærmingen kan ha stor overføringsverdi til andre deler av helsevesenet. 

Nordlandssykehuset gratulerer prosjektgruppen og klinikken med innovasjonsprisen!