«Ikke møtt»-gebyr er gjeninnført

Pasienter som ikke møter til avtalt time på sykehuset får nå tilsendt gebyr.

​Som følge av korona-pandemien ble det i mars utarbeidet en forskrift som stanset bruken av gebyr for «ikke møtt». 1. september 2020 utgikk denne ordningen. Gebyret på somatikk er per d.d. 1125,-. 

Gebyret for "ikke møtt" på poliklinisk helsehjelp innen psykiatri eller rusbehandling er 375,-.