Jubileumskonferanse Lærings- og mestringssenteret

Siden oppstarten i 1999 har Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset (LMS) blitt en verdifull møteplass mellom helsepersonell og pasienter/pårørende. 20-års jubileet markeres med regional konferanse i 22. oktober.