Kan du tenke deg å bli kollegastøtte?

Har du erfaring med hvordan alvorlige hendelser påvirker arbeidstaker og arbeidsmiljø? Er du opptatt av pasientsikkerhet, men vet at et trygt og støttende kollegium er en forutsetning for å kunne snakke åpent om feil og forbedringspotensiale? Kunne du tenke deg å bruke noen timer i måneden på å støtte kolleger i en vanskelig situasjon? Vil du hjelpe Nordlandssykehuset med å «ta vare på folkene våre» på en måte bare folk som har vært i samme situasjon kan få til?

Kollegastøtte - illustrasjon. Foto: Børre Arntzen
Vil du hjelpe Nordlandssykehuset med å «ta vare på folkene våre» på en måte bare folk som har vært i samme situasjon kan få til? (Foto: Børre Arntzen)
Etter alvorlige hendelser i pasientbehandlingen kan også involvert personell være sterkt personlig berørt. Å ha noen å snakke med som forstår disse følelsene, og kan hjelpe til å bearbeide dem kan være til uvurderlig hjelp. Seksjon for pasientsikkerhet og HR samarbeider derfor om å etablere en kollegastøtteordning i Nordlandssykehuset.
 
Flere fagforeninger har allerede kollegastøtteordninger, men vi ønsker å ha et system på plass som kjenner vår verden og virksomhet, og som kan bistå Nordlandssykehuset som arbeidsgiver i å ta vare på ansatte på en bedre måte.  Men vi kan ikke klare det uten hjelp fra fagmiljøene.
 
Vi ber derfor personell fra alle profesjoner og spesialiteter om å melde seg som kollegastøtte. Kollegastøtteordningen vil drives som et nettverk med noen få, faste møter i året. Nettverket vil få opplæring. Den første oppgaven vil være å bidra til å bygge opp en hensiktsmessig system rundt kollegastøtte i Nordlandssykehuset. Deltakelse er frivillig, men du vil få noe avsatt tid til å jobbe med dette.
 
Vil du vite mer om hva kollegastøtte er? I lenkene under her kan du finne mer informasjon.