HELSENORGE

Randomisert, dobbelblindet, placebo kontrollert, studie av spesolimab for behandling av moderat til alvorlig Hidradenitis Suppurativa

Hidradenitis suppurativa (HS) er en kronisk inflammatorisk hudsykdom kjennetegnet av ømme byller i armhulene og/eller lyskeområdet.

Om studien

Dette er en randomisert utprøverblindet og pasientblindet (dobbelblindet), placebo kontrollert fase 2-multisenterstudie for effekten, sikkerheten og farmakokinetikken for spesolimab hos pasienter med moderat til alvorlig hidradenitis suppurativa. 

Hvem kan delta?

Studiepopulasjonen vil bestå av voksne pasienter med en diagnose for moderat til alvorlig HS i minst 1 år før baseline.

Kriterier for deltakelse:

  • Moderat og alvorlig HS i minst i ett år
  • Ikke effekt med antiTNF behandling tidligere (ikke obligatorisk kriterion)
  • Ikke effekt med antibiotic behandling det siste året (ikke obligatotisk kriterion)

Hva innebærer studien?

Primærmålet med denne studien er å evaluere effekten av spesolimab hos pasienter med moderat til alvorlig HS. Det sekundære målet med denne studien er å vurdere sikkerhet, tolerabilitet og farmakokinetikken for spesolimab hos pasienter med moderat til alvorlig HS.

Kontaktinformasjon

Studien gjennomføres ved Nordlandssykehuset. Henvisning via fastlege og e-post.

Nordlandssykehuset

Thrasyvoulos Tzellos, thrasyvoulos.tzellos@nordlandssykehuset.no

Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Dr. Olav Sundnes, olasun@ous-hf.no
 

Haukeland universitetssjukehus

Henvisning fra fastlege til Hudavdelingen, Haukeland Universitetssjukehus

Seksjonsoverlege Turid Thune, tlf. 55 97 39 20

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?