Lærings- og mestringssenteret 20 år

I år er det 20 år siden Nordlandssykehuset opprettet Lærings-og mestringssenteret. Dette ble feiret med jubileumskonferansen «Sammen om mestring. Læring for livet» i Nordlandssykehusets Festsal 22. Oktober. 

«Psykologspesialistene Elin Fjerstad og Torkil Berge foran 100 fornøyde deltagere på jubileumskonferansen «Sammen om mestring. Læring for livet».

​100 deltagere fikk starte dagen med kloke ord og vakker musikk av Odd Eidner, Kim Lie og Eli Berg. Elsa Hamre og Jorunn Brendeford tok deretter deltagerne med på et historisk tilbakeblikk før Kari Bøckmann orienterte om Helse Nords planer for pasient- og pårørendeopplæring fremover.

Foreleserne
Psykologspesialistene Torkil Berge og Elin Fjerstad foreleste om mentale utfordringer og strategier for mestring ved langvarig s

Psykologspesialistene Torkil Berge og Elin Fjerstad foreleste om mentale utfordringer og strategier for mestring ved langvarig sykdom.


Hovedforelesere på konferansen var psykologspesialistene Torkil Berge og Elin Fjerstad som foreleste om mentale utfordringer og strategier for mestring ved langvarig sykdom. Fjerstad og Berge jobber til daglig ved Klinisk helsepsykologisk tjeneste ved Diakonhjemmet Sykehus i Oslo. De har blant annet gitt ut bøkene «Energityvene», «Lev godt med sykdom» og «Håndbok i klinisk helsepsykologi».

Forelesningene

På lenken under kan du se PP- presentasjonen til Fjerstad og Berge, samt PP fra det historiske tilbakeblikket.

Historikk LMS

Mestring av sykdom

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset

Siden oppstarten i 1999 er pasient- og pårørendeopplæring (PPO) blitt en mer integrert del av behandlingstilbudet i spesialisthelsetjenesten. I tillegg til å få en diagnose og behandling, har pasienter og deres pårørende rett til å få opplæring der målet er læring og mestring.

Lærings- og mestringssenteret i Nordlandssykehuset har utviklet seg til å bli en verdifull møteplass der tverrfaglig helsepersonell og erfarne brukerrepresentanter møtes for å planlegge, gjennomføre og evaluere gruppebaserte lærings- og mestringstilbud.

Lærings- og mestringssentret har også blitt et ressurssenter for helsepedagogisk kompetanseutvikling. Helsepedagogisk kompetanse styrker fagutøvelsen og tjenesten både i gruppeopplæringen og i det individuelle møtet med pasienter og pårørende.

Gode tilbakemeldinger
Odd Eidner delte kloke betraktninger om «5 om dagen for psykisk helse» akkompagnert av vakker musikk fra Eli Berg og

Odd Eidner delte kloke betraktninger om «5 om dagen for psykisk helse» akkompagnert av vakker musikk fra Eli Berg og Kim Lie.


Lærings- og mestringssenteret var teknisk arrangør og er godt fornøyd med arrangementet som samlet 100 deltakere fra sykehus, kommuner og brukerorganisasjoner. Tilbakemeldingene fra deltagerne var også gode, her et sitat fra evalueringen:   

«Fantastisk start med Odd Eidner, Kim Lie og Eli Berg - Flott måte å presentere viktige budskap og verktøy. Resten av dagen var meget bra. Flotte forelesere og tema som både kan brukes i privatlivet og i arbeidssituasjoner :) MEGET BRA! Dere er flink til å skape en fin atmosfære, man føler seg meget velkommen og ivaretatt».
– Sitat Questback 29.10.19