Møt opp til din time på sykehuset!

Nordlandssykehuset opplever at mange ikke møter til sine timer på sykehuset. For mange er det helt avgjørende for egen helse at de kommer til oppsatt time. Nordlandssykehuset har svært strenge smittevernrutiner. Dette gjør sykehuset til et trygt sted for alle som kommer.

Mange pasienter gjennomgår viktige behandlingsforløp, for eksempel kreftbehandling. Det er svært viktig at disse pasientene ikke får avbrudd i sin behandling. 

Dersom du ikke er blitt kontaktet av sykehuset med informasjon om utsatt time, skal du møte. Dette gjelder ved alle sykehus, både Bodø, Gravdal og Stokmarknes. 

Nordlandssykehuset har svært strenge smittevernrutiner. Dette gjør sykehuset til et trygt sted for alle som kommer. 

Dersom du har symptomer på korona-smitte, har vært i nær kontakt med en smittet, sitter i karantene eller isolasjon, skal du kontakte sykehuset for å få ny time. 

Har du spørsmål, ring nummeret som står i innkallingsbrevet, eller Timeservice på 75 57 10 00. Du kan også bruke epost: timeservice@nordlandssykehuset.no