Møt til avtalt time

Pasienter som har avtale på Nordlandssykehuset skal møte som planlagt. 

Som følge av økt beredskap i Nordlandssykehuset Bodø, vil noen pasienter kunne få utsatt timen sin. Dette på grunn at Nordlandssykehuset har gått fra grønt til gult beredskapsnivå i pandemien. Dette vil føre til noe omlegging av oppsatt program.

Pasienter dette gjelder vil bli direkte kontaktet av sykehuset og trenger ikke ta kontakt med oss på eget initiativ. Alle andre møter på sykehuset som planlagt. 

Nordlandssykehuset HF har strenge smittevernrutiner og det er trygt å komme til sykehuset.