Nordlandssykehuset Bodø starter teamtrening på slagalarm

Prosjekt slagalarm som ble opprettet i 2013 har ført til at mange pasienter ved Nordlandssykehuset har fått raskere akuttbehandling ved hjerneslag. - Vi er gode på slagbehandling, men vi kan bli enda bedre sier Team Slagalarm. 

TEAM SLAGALARM: Sanna P. Olsen, Cecilie Rød, Kristin Berg Pettersen, Maria C. Holand, Diana H. Berg og Ida Bakke.
TEAM SLAGALARM: Sanna P. Olsen, Cecilie Rød, Kristin Berg Pettersen, Maria C. Holand, Diana H. Berg og Ida Bakke

- Målet er at flere pasienter skal få riktig behandling raskere. Dette skal vi oppnå ved å flytte mottaket av slagalarm-pasienter til CT-laben og innføre ukentlige teamtreninger.

Et forbedringsprosjekt med imponerende resultater er Prosjekt Slagalarm som startet i 2013. Med tverrfaglig samarbeid, opplæring og jevnlige målinger resulterte prosjektet i at tiden fra ankomst til sykehus til pasienten fikk trombolysebehandling, door-to-needle time (DNT), ble redusert fra mediantid på 54 minutter til 26 minutter 6 måneder etter prosjektstart. De påfølgende årene har resultatet lagt rundt det samme og median DNT for 2018 (hittil i år) er 25,5 minutter.

Team slagalarm har fått inspirasjon av et pilotprosjekt om trombolyse- og trombektomisimulering som pågår ved Stavanger Universitetssykehus (SUS) der flere i teamet deltok på et besøk i februar i år. Stavanger har sannsynligvis verdensrekord i trombolysebehandling så teamet ved Nordlandssykehuset har tatt med seg flere elementer fra Stavanger når de går i gang med en ytterligere effektivisering av akuttbehandlingen. Teamet vil bli like gode, men det viktige med Prosjekt teamtrening slagalarm er å oppnå forbedring til nytte for pasientene og at de ansatte skal ha fått opplæring og føle seg tryggere.

Må gjøre endring for å oppnå forbedring

Siden 2014 har DNT lagt på rundt 25-27 minutter. Flere andre slagavdelinger i Norge har nå like rask eller raskere trombolysebehandling. Nevrologisk avdeling ved Nordlandssykehuset ønsker å forbedre seg.

 «Fra forbedringsmetodikk vet vi at vi må gjøre forandring for å få forbedring. Vi ser at andre sykehus nå har en raskere slagkjede enn vi har og vi føler vi har mer å gå på. Endringer vi planlegger er innføring av ny prosedyre med direkte mottak av slagalarmer på CT-laben og trombolysesimuleringer i team. Vi tror at ukentlige teamtreninger er viktig særlig i implementeringsfasen for å sikre at flest mulig får trent og at det ikke blir for lenge mellom hver trening for de enkelte» sier Ida Bakke.

Flere med på laget

Slagteamet er synlig og beredt når alarmen går.

Slagteamet er synlig og beredt når alarmen går.

Teamet har brukt måneder på å planlegge hele forløpet, gjennomført spørreundersøkelser til de ansatte, utarbeidet rollebeskrivelser, testet og justert den nye prosedyren i minste detalj. Ambulansen har en større rolle i planleggingsarbeidet nå. Teamet har denne gangen også inkludert portørene i prosjektet. De kommer med seng til CT-laben og hjelper til med transport og får varsling om slagalarm via BEST-systemet. Portørene var de i teamet som var på plass først på CT-laben på prøvesimuleringen. Teamet forteller at de fikk tilbakemelding fra portørene at de syntes det var inspirerende å bli inkludert i planlegging og som en del av kjeden.

En tilbakemelding de har fått fra noen pasienter er at informasjon til pasienten glipper når alt skjer så fort. «Vi har vektlagt at selv om vi er raske skal vi informere tydeligere for å trygge pasienten» forteller prosjektleder Diana H. Berg.

Forbedringsarbeid er hele tiden under utvikling «Vi evaluerer underveis og følger med på prosessmål som er DNT på simuleringene og på reelle trombolysebehandlinger, og vi registrerer hvor mange ansatte som har gjennomført simulering. Vi vil raskere finne de riktige pasientene til trombolyse og trombektomi. Det er også viktig for de med hjerneblødning som har behov for blodtrykkssenkning eller spesiell observasjon», sier teamet. Teamet er spente på oppstarten og oppsummerer «Under simuleringene er vi veldig seriøse, men en drivkraft for oss er at vi ellers i forbedringsarbeidet skal ha det gøy.»

Prosjektgruppe

Prosjekt Teamtrening Slagalarm planlegges, ledes og gjennomføres av «Team Slagalarm» som består av nevrolog Diana Hristova Berg, slagsykepleier Kristin Berg, assisterende enhetsleder i akuttmottaket/AMK og observasjonsenheten Cecilie Rød, fagansvarlig CT Maria Christina Holand og ambulansearbeider Sanna Pauline Olsen. Prosjektet har som veileder Ida Bakke, nevrolog og rådgiver ved Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet.

PLUTSELIG VANSKELIG Å PRATE, SMILE ELLER LØFTE ARMENE – DET KAN VÆRE HJERNESLAG

Hvert år får 12 000 personer hjerneslag og rundt 200 av disse blir innlagt ved Nordlandssykehuset HF Bodø. Med så god akuttbehandling er det nyttig å få flere pasienter inn raskt. Denne uken som er Hjerneuken igangsettes den nasjonale Hjerneslagkampanjen «Prate, Smile, Løfte» der LHL har fått nasjonalt koordineringsansvar. Nordlandssykehuset er en av mange som bidrar for å spre budskapet. Mer om kampanjen finner du her: https://helsenorge.no/sykdom/hjerne-og-nerver/hjerneslag/slik-gjenkjenner-du-et-hjerneslag.