Nordlandssykehuset går fra gul til grønn beredskap

Administrerende direktør Paul Martin Strand har besluttet å endre beredskapsnivå på bakgrunn av endret status for vesentlige beredskapsforhold i Nordlandssykehuset HF.

hovedinngangen

  • Det er gjennomført opplæring av en tilstrekkelig stor andel av det helsepersonell som må endre arbeidssted, til intensivavdeling eller covid-19 sengepost, ved et moderat scenario for pandemitopp, slik det er gitt i oppdrag fra Helse Nord.
  • Det er nå bygd opp en beholdning av smittevernutstyr som er tilstrekkelig til at vi kan være selvforsynt med dette utstyret i minimum fire uker ved ett antall av 10 samtidige covid-19 intensivpasienter, og inntil 25 øvrige smittepasienter.  Dette er om lag det halve av det mest moderate pandemitopp-scenario fra FHI, gitt 42 % smitteutbredelse i befolkningen det første år.
  • Etablert alle eksterne og interne avtaler i forbindelse med luftveis (fly/helikopter) kuvøsetransport for covid-19 respiratorpasienter mellom våre sykehus. Nødvendig materiell er etablert og personell er øvd.
  • Sykehusapotek Nord, som er sentral for forsyninger av medikamenter til Nordlandssykehuset HF, endrer fra gul til grønn beredskap fra samme tidspunkt.  
  • Stokmarknes lufthavn Skagen er åpnet igjen, og det er nå økt frekvens på regulære flyruter mellom våre tre regioner Vesterålen, Lofoten og Bodø.