Nye koordinatorer på plass

- Mitt største ønske er at barna som er i kontakt med oss skal føle seg godt ivaretatt.

Yvonn Olaisen

Når en i familien er alvorlig syk, rusavhengig eller skadet, påvirkes hele familien. Barn er spesielt sårbare og kan ha mange spørsmål og bekymringer knyttet til dette.

Nordlandssykehuset har nå fått på plass et team med koordinatorer som skal følge opp arbeidet med barn som pårørende, i den enkelte klinikk og lokalsykehus. Koordinatorene har fått frigjort tid til å jobbe med barn som pårørende. Til sammen har vi nå åtte koordinatorer, der rollen er cirka 20 prosent av stillingen til de ansatte.

Her kan du lese mer om hva vi voksne kan gjøre for å hjelpe barn og unge som blir pårørende

Yvonn Olaisen er en av våre nye koordinatorer. I over fem år har hun jobbet som sykepleier ved Akuttmottaket/Observasjonsenheten. 

- Jeg har vært barneansvarlig ved min avdeling siden 2019, hvor jeg har undervist om barn som pårørende, barn og traumer, prøvetaking av barn, samt hvordan best ivareta barn som både pårørende og pasient, sier Olaisen.

Nå gleder hun seg til å ta fatt i koordinatorrollen for prehospital klinikk.

- Her ønsker jeg blant annet å få rom for mer undervisning opp mot ulike yrkesroller, for eksempel AMK, ambulansetjenesten og akuttmottak. Mitt største ønske er at barna som er i kontakt med oss, enten som pasient eller pårørende til en pasient, skal føle seg godt ivaretatt.