Nye kurs for pasienter og pårørende

Endelig kan pasienter og pårørende samles igjen i grupper for opplæring. 

Nye kurs for pasienter og pårørende

Anniken Evjen og Jorunn Brendeford ved Lærings- og mestringssenteret på Nordlandssykehuset

Etter å ha utsatt alle kurs siden 12. mars, er det mange pasienter og pårørende som har behov for informasjon, undervisning og veiledning i forbindelse med sykdom. 
Fagsjefen åpnet for lærings- og mestringskurs 1. september. 

- Sammen med seksjon for smittevern er det laget prosedyrer og retningslinjer for hvordan dette kan gjennomføres med trygge rammer, sier rådgiver Anniken Evjen ved Lærings- og mestringssenteret. 

Trygt å delta

Det er færre deltakere per kursrom, god avstand mellom deltakerne, samt pauser i kursene til ulik tid. 

- Vi har lagt til rette for god håndhygiene og har retningslinjer for utdeling og bruk av skriftlig informasjonsmateriell. Lokalene er ikke i bruk på kveldstid, og alle som skal inn i våre lokaler sluses gjennom adgangskontrollen for registrering og klarering i forhold til smitterisiko, sier hun. 

Trygt på kurs i Nordlandssykehuset

En rekke koronatiltak skal gjøre det trygt å delta på kurs hos Nordlandssykehuset.

Alle pasienter som skal inn på sykehuset må svare på spørsmål om eventuelle symptomer på luftveissmitte, kontakt med Covid-positiv og reise utenfor Norge de ti siste dager. 

200 deltakere

Siden oppstarten 1. september har det vært cirka 200 kursdeltagere innom Nordlandssykehusets lokaler i Bodø. I Lofoten er det gjennomført ett kurs, og to i Vesterålen, og flere kurs er planlagt utover høsten.