- Å bli sett og hørt

Nordlandssykehuset fikk inn 200 svar i forbindelse med Hva er viktig for deg-dagen. Nå er resultatene klare. 

Hva er viktig for deg-dagen

Nordlandssykehuset fikk inn rundt 200 svar på spørsmålet «Hva er viktig for deg?». I denne ordskyen kan du se svarene fra pasienter og pårørende. Jo større ordene er, jo flere er det som har svart det samme.

Onsdag 9. juni ble «Hva er viktig for deg»-dagen markert ved Nordlandssykehuset. Det ble rigget til stands flere steder i sykehusets lokasjoner, og pasienter og pårørende fikk anledning til å svare på spørsmålet «Hva er viktig for deg?».

Hensikten med dagen: 

Å rette oppmerksomheten mot hele pasienten. 
Å ha respekt for at alle er sjef i eget liv. 
At helsepersonell må kombinere sitt fagområde med pasientens egen kontekst.
At helsepersonell har gode spørsmål som får fram pasientens perspektiv.
Å styrke oppmerksomheten på det som fremmer bedre helse.

Over 200 pasienter og pårørende i Nordlandssykehuset svarte på spørsmålet. Det kom inn mange fine svar, og det som er viktig for flest er «Å bli sett og hørt», tett etterfulgt av «God informasjon» og «Å bli hørt og trodd». 

Nordlandssykehuset takker alle som tok seg tid til å svare på spørsmålet, samt ansatte som bidro til en fin markering. 


Hva er viktig for deg-dagen

Ragna Renna ved Lærings- og mestringssenteret og Mai-Helen Walsnes i Brukerutvalget under markeringen av Hva er viktig for deg-dagen i Vesterålen.