Bruk av munnbind i sykehuset

Nordlandssykehuset har hatt strenge smittevernregler helt siden pandemiens start og følger nasjonale helsemyndigheter anbefalinger for bruk av munnbind i sykehus.

 leder Bente Karin Jensen på Seksjon for smittevern i Nordlandssykehuset.

Leder Bente Karin Jensen på Seksjon for smittevern i Nordlandssykehuset forklarer hvorfor ikke alle ansatte i Nordlandssykehuset bruker munnbind hele tiden.

- Vi forstår at det kan oppleves forvirrende at ansatte ikke bruker munnbind etter at Bodø kommune har bedt oss om å bruke munnbind i offentlige rom der vi ikke kan holde nødvendig avstand.

Det sier leder Bente Karin Jensen på Seksjon for smittevern i Nordlandssykehuset.

Kommunens anbefaling er særlig rettet mot offentlig transport, butikker, kjøpesenter og områder der flere mennesker samles, som et tiltak når avstand kan være vanskelig å opprettholde.

- I et sykehus har vi alltid, enten det er pandemi eller ikke, retningslinjer for bruk av smittevernutstyr. Dette har våre ansatte opplæring i og forholder seg til, sier Jensen.

Tilpasset vurdering

Nordlandssykehuset har hatt strenge smittevernregler helt siden pandemiens start og følger nasjonale helsemyndigheter anbefalinger for bruk av munnbind i sykehus. Dette er regler som gjelder for alle landets sykehus.

- Vi har på bakgrunn av disse gjort en generell risikovurdering som konkluderer med at alle ansatte ikke skal benytte munnbind i ethvert møte med pasienten, men at det skal gjøres en tilpasset vurdering.

Dersom det er mistanke om at en pasient kan være smittet med covid-19 eller andre virus eller bakterier, og der behandling ikke kan vente, iverksettes smitteverntiltak med smittebekledning som inkluderer langt mer enn munnbind.

Alle pasienter screenes

- Vi har også iverksatt strenge rutiner for besøkende og ledsagere, slik at kun de som har en avtale i sykehuset skal komme inn, sier Jensen.

Alle ansatte i Nordlandssykehuset HF skal være oppmerksom på sin egen helsetilstand før de kommer på jobb. Dersom en ansatt eller noen de bor sammen med har symptomer som gjør at han eller hun mistenker Covid-19, skal den ansatte gi beskjed til nærmeste leder, slik at den ansatte blir testet for Covid-19 på sykehusets egen teststasjon. Den ansatte skal ikke komme på jobb før negativt prøvesvar foreligger.

Rutinene for dette er nedfelt i arbeidsdokumenter som vi kaller flytskjema. Flytskjemaene er utarbeidet etter nasjonale og regionale føringer for risikovurderinger knyttet til Covid-19. Flytskjemaene definerer også risikosituasjoner hvor det anbefales bruk av munnbind. Ansatte skal alltid vurdere risiko for smitte i møte med pasienten i tråd med våre retningslinjer, og ta på munnbind der dette er anbefalt.

Alle pasienter og besøkende/ledsagere skal screenes før de kommer inn i sykehusene.

- Ved ankomst må pasienten besvare spørsmål som bekrefter at de er fri for smitte, ikke har symptomer på smitte og at de ikke har hatt nærkontakt med smittet.

Riktig bruk

For at munnbind skal gi reell beskyttelse mot smitte, må det brukes riktig. Dette er opplæring som blir gitt til ansatte, men som også gjelder befolkningen generelt. Korrekt bruk av munnbind beskytter mot spredning fra den som har munnbindet på ved at det hindrer spredning av dråper fra luftveiene, og det beskytter bruker mot sprut/dråper fra noen som hoster.

Her er det tre viktige hovedpunkter for bruk av munnbind:

Hvordan ta på munnbindet:

  • Utfør håndhygiene.
  • Munnbindet skal ikke være brukt fra før, og det bør ha vært oppbevart så rent som mulig i originalemballasjen.
  • Det skal tilpasses over nese og munn slik at det ligger tett mot huden med minst mulig lekkasje.
     

Under bruk av munnbindet:

  • Munnbindet skal ikke berøres under bruk. Det vil si at man skal unngå å rette på det, la det henge under nesen eller haken eller ta det av og på.
  • Jo mer du berører munnbindet under bruk, jo større sjanse er det for at du forurenser munnbindet og huden i ansiktet med hendene dine, som har berørt mange overflater som dørhåndtak, varer, med mer.

Hvordan ta av munnbindet?

  • Utfør alltid håndhygiene før munnbindet tas av slik at hendene er renest mulig før man berører ansiktet.
  • Kast munnbindet i en avfallsbøtte.
  • Utfør håndhygiene etter at munnbindet er tatt av.

Dersom bruken og håndtering av munnbindet ikke er korrekt, kan munnbindet bli en falsk trygghet og utgjøre en større risiko for den enkelte.

Trygge pasienter

Nordlandssykehuset følger de nasjonale rådene for smittevern fra FHI.

- Dersom disse skulle endres, vil vi tilpasse oss endringene. Pasientene kan derfor føle seg trygge på våre rutiner. Pasientene som selv ønsker å benytte munnbind i møte med sykehuset, står fritt til å gjøre det.

Nordlandssykehuset ønsker at pasientene skal føle seg trygge i møte med oss.

- Vi håper denne informasjonen kan bidra til å øke kunnskap og forståelse rundt bruk av munnbind og våre retningslinjer, avslutter Jensen.