Endret vakttid for ambulant akutteam (AAT) i Lofoten

På grunn av få henvendelser kveld og helg, har ambulant akutteam endret vakttider til kun hverdager fra kl. 08.00 til 15.30. 

    To personer som sitter på gresset med ryggen mot kamera

Høsten 2020 ble det gjennomført en evaluering av Ambulant akutteam (AAT) i Lofoten. Henvisninger til teamet har vært nedgående. Det er nesten ikke henvendelser på kveld og helg. Dette ses blant annet i sammenheng med etablering av FACT-team som ivaretar mange pasienter som tidligere har hatt hyppigere kontakt med AAT. 
Derfor er det besluttet at vaktordningen utgår. Den vil evalueres pånytt etter 1-2 års drift uten vaktordning. 

Telefonnummer til ambulant akutteam er 479 00 606 

FACT og AAT slås sammen

For bedre utnyttelse av ressurser er det besluttet å slå sammen AAT og FACT til ett stort team. Sammenslåingsprosessen pågår. Det er ikke satt en formell dato, men det vil skje i løpet av året 2021. Teamet vil da ha to funksjoner og to inntak:
  • Akuttfunksjon, ø-hjelp ved DPS Lofoten
  • Oppfølging etter FACT-modellen
Det presiseres at Akuttfunksjonen (ø-hjelp) i DPS fremdeles er et spesialisthelsetjenesteansvar, og det er ansatte fra Nordlandssykehuset som har akuttvakt.