HELSENORGE

Er du en av øye-pasientene våre som har fått helsehjelp et annet sted?

Nordlandssykehuset sender i disse dager ut henvendelse via SMS til enkelte pasienter for å få kartlagt behovet for videre helsehjelp. 

Illustrasjon av lege som peker på bokstaver

​Nordlandssykehuset har tidligere sendt ut SMS til pasienter som har stått på venteliste på blant annet Kirurgisk og Medisinsk klinikk. Nå sendes det ut tilsvarende SMS til pasienter som skal til Øye poliklinikk.

- Pasientene dette gjelder vil få en SMS med lenke til vår hjemmeside, der de logger inn på systemet Checkware. Her får de spørsmål om de fortsatt er i behov for helsehjelp, har fått helsehjelp et annet sted eller fortsatt vil stå på venteliste​, forklarer Lars Eirik Hansen, sentersjef ved Senter for klinisk støtte og dokumentasjon i Nordlandssykehuset.

Ingen​ blir fj​​ernet fra venteliste

Ingen som står på venteliste, vil bli fjernet uten at pasienten selv gir tilbakemelding om dette, og i enkelte tilfeller kun etter godkjenning fra behandler. ​

- Dette gjelder kun pasienter med henvisninger med problemstillinger vi vurderer kan ha endret seg siden vi mottak denne. De som ikke mottar sms, trenger derfor ikke foreta seg noe, sier Lars Eirik Hansen.​
​​