Lav lyd under videokonsultasjoner

Hos enkelte oppleves det lydproblemer (lav lyd) ved gjennomføring av videokonsultasjoner i Whereby. Hvis feilen er tilstede kan begge parter forsøke med headset. Leverandøren fortsetter med feilsøking, og artikkel oppdateres forløpende. Les sak for mulige løsningsforslag på lydproblemet.

illustrasjon av to damer som snakker i headset

Whereby-feilen gjør at samtalelyden hos enkelte brukere blir veldig svak, bruk av headset for begge parter vil hjelpe noe på lydkvaliteten.

Mulige løsninger hvis det er dårlig/lav lyd på samtalen, der en av partene bruker mobiltelefon:

  • Trykk opp eller ned på volumknappen på mobiltelefonen, denne knappen er som regel på siden av mobiltelefonen. Hvis volumet er på fullt, må en forsøke å trykke ett hakk ned på volumet, Whereby kan da fange opp det reelle volumet en ønsker på lyd ut. Hvis en hører normal lyd når dette er gjort, kan en justere volumet som vanlig på mobilen for å få ønsket volum.
  • En annen mulig løsning ved lav lyd på mobiltelefon er å minimere fanen/vinduet til nettleseren, og deretter gå til full størrelse igjen.
    • Android: I Chrome gjør en dette ved å trykk på den firkantede knappen oppe til høyre for adressefeltet i nettleseren. Trykk deretter på fanen hvor videokonsultasjonen foregår.
    • iPhone: I Chrome gjør en dette ved å trykke på den firkantede knappen nederst i nettleseren. Trykk deretter på fanen hvor videokonsultasjonen foregår.

Oppdatering fra Whereby 30.nov:

Status er at det er en feil/bug i Safari for IOS (iPhone).

Safari tror du er i en telefonsamtale, og skrur derfor ned volumet på nettleser, så du skal høre lyden i telefonsamtalen bedre. Dette skjer selv om du faktisk ikke er i en telefonsamtale.

Pr. i dag er eneste "fix" å benytte et headset (trådløst eller trådbundet).

Det er ikke kjent når denne feilen i IOS blir rettet.​