Forsknings- og innovasjonsrapport for 2020 er klar

Siden 2014 har Nordlandssykehuset gitt ut forskningsrapporter. Nå er rapporten utvidet til også å omfatte innovasjon.

Forsknings- og innovasjonsrapport for 2020

Leder Petter Román Øien i Seksjon for forskning er fornøyd med forsknings- og innovasjonsrapporten for 2020.

Rapporten presenterer rene innovasjons- og rene forskningsprosjekter, men også prosjekter som inneholder begge deler. 

- Generelt kjennetegnes vår forsknings- og innovasjonsaktivitet av stor bredde. Det samme ser vi innen innovasjon, der vi etter hvert har flere prosjekter. De er forankret i ulike klinikker og staber, og spenner over et vidt spekter av fagområder, fra bruk av nye teknologier og digitale verktøy til prosjekter med direkte klinisk relevans, sier leder Petter Román Øien i Seksjon for forskning. 

Bred målgruppe

Forsknings- og innovasjonsrapporten for 2020 er nå ferdig og skal distribueres til et vidt spekter av mottakere. Universiteter, regionale helseforetak, fylkeskommune, statsforvalter, institutter, kunnskapspark, departement og direktorater er blant mottakerne. 

- Det er svært positivt at rapporten leses og brukes. Også i rekruttering av studenter og arbeidstakere vet jeg at rapporten har blitt brukt, og det er svært positivt. Vi ønsker å tiltrekke oss medarbeidere som har ønske og ambisjon om å delta i forsknings- og innovasjonsarbeid, sier Øien. 

Stor utvikling

Seksjon for forskning​ er en del av Fagavdelingen i Nordlandssykehuset. 

- For oss som jobber med forskning og innovasjon i Fagavdelingen er det alltid veldig fint å kunne vise frem Nordlandssykehuset i en rapport som denne. Den gir et godt innblikk i et område som er under stor utvikling i helseforetaket, sier Øien.

Dersom du ønsker rapporten tilsendt, send mail til petter.oien@nordlandssykehuset.no​ 


Forsknings- og innovasjonsrapport for 2020

Forsknings- og innovasjonsrapporten for 2020 er klar til å bli distribuert til et vidt spekter av mottakere.