Har du fått helsehjelp et annet sted?

Nordlandssykehuset sender i disse dager ut henvendelse via SMS til enkelte pasienter for å få kartlagt behovet for videre helsehjelp. 

 Nærbilde av hender som skriver på ipad

Pandemien har ført til økte ventetider ved landets sykehus. Mange pasienter har derfor fått helsehjelp annet sted eller at behovet for helsehjelp er endret i ventetiden. Nordlandssykehuset sender nå ut en henvendelse til enkelte pasienter for å få kartlagt behovet for videre helsehjelp.

- Vi rydder nå i våre ventelister og vi trenger derfor tilbakemelding fra enkelte av pasientene om de fortsatt er i behov av helsehjelp og skal stå på venteliste, sier Beate Sørslett, konstituert direktør i Nordlandssykehuset.

Pasientene dette gjelder vil få en SMS med lenke til et elektronisk spørreskjema via systemet Checkware. De vil her bli spurt om de fortsatt er i behov av helsehjelp, har fått helsehjelp annet sted eller fortsatt vil stå på venteliste.

- Vi håper at alle som mottar henvendelsen, besvarer denne. Du besvarer spørsmålene ved å åpne lenken som følger med sms-en. Systemet vi bruker er sikkert, slik at det er helt trygt å åpne lenken, sier Sørslett.

Ingen som står på venteliste, vil bli fjernet uten at pasienten selv gir tilbakemelding om dette. Det er heller ikke alle pasienter som vil motta sms. 

Dette gjelder kun pasienter med henvisninger med problemstillinger vi vurderer kan ha endret seg siden vi mottak denne. De som ikke mottar sms, trenger derfor ikke foreta seg noe, avslutter Sørslett.

Mer informasjon om Checkware finner du her​.